Zeit - Godzina Sendung - Audycja Moderator - DJ
12:30 - 14:00 Uhr
 
Lato z Radiem Lenka ......zapraszam

mit Irena

15:00 - 17:30 Uhr
 
Piontek z Ulm

mit Lenka